نسیم احسان
33 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب مزبور غنی شده دو کتاب کار وکارگر حضرت استاد ایت الله جوادی املی است که دردو فصل خدمات رسانی و کاروکارگر به مناسبت سال1382 سال خدمت رسانی نوشته شده لیکن به علل متعددی به چاب نرسیده است